Bộ huyệt Diện Chẩn tiểu đường
Bộ huyệt Diện Chẩn Làm săn ngực (vú)
Bộ huyệt Diện Chẩn Nghẹt thở