Bộ huyệt Kém ăn, mất ngủ
Bộ huyệt Đau thần kinh tọa
Bộ huyệt Sỏi thận
Bộ huyệt Đau đầu chỏm gáy
Bộ huyệt đau nhức đỉnh đầu