Cội nguồn của Sáu vùng phản chiếu hệ bạch huyết
Bộ huyệt Kém ăn, mất ngủ
Bộ huyệt Đau thần kinh tọa