Bộ ổn định thần kinh
Bộ giảm lờ đờ mệt mỏi
Bộ trị tức nhói
Bộ giảm đau
Bộ mồ hôi trộm, đau lưng
Bộ yếu sinh lý